İş Güvenliği Ölçümleri

ALBA OSGB


İş sağlığı ve güvenliği mevzuat şartları kapsamında İş hijyeni ölçüm, test ve analizlerinin yapılması, raporlanması faaliyetlerini ulusal veya uluslararası mevzuatlara göre değerlendirilmesi yapılmaktadır. Laboratuvarımızda yapılan tüm deney çalışmalarımız, yasal kurallara bağlı kalarak müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek seviyededir. Müşteri bilgilerini; gizlilik, tarafsızlık, güvenilirlik ilkeleri ve ülke şartlarına uygun olarak saklamakla yükümlüdür. Bu bilinç ile kurulan laboratuvar yönetim sistemi içinde müşteri bilgilerini de içeren her türlü kayıt, dokuman veya teknik ve idari bilgiler gizli tutulur.

İş sağlığı ve güvenliği ölçüm hizmetleri kapsamında verilen hizmetler aşağıdaki gibidir.

Aydınlatma Ölçümü

COHSR 928-1-IPG-039 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Gaz Ölçümü

JIS K 0804 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Ortam Gürültüsü Ölçümü

TS EN ISO 11202 Standartında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Kişisel Gürültü Ölçümü

TS 2607 ISO 1999 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Titreşim Ölçümü

TS ISO 2631-1, TS EN 1032 +A1, TS EN ISO 5349-1, TS EN ISO 5349-2 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Termal Konfor Ölçümü

TS EN 27243, TS EN 7730 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Toz Ölçümü Gravimetrik

TS 2361, MDHS 14/3 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Toz Ölçümü Optik Yansıma

CEN/TR 16013-3 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Termal Kamera İle Ölçümler

Çalışma ortam sıcaklığının (-10 C) – (+50 C) (14 F – 122 F) ve bağıl neminin %10 – %95 yoğuşmasız değerleri arasında olması gerekmektedir.

Elektrikli Ev Aletleri Taşınabilir Cihaz Testi (PAT TEST)

Bu test kullanıcıların sağlığı ve zarar görmemesi için yapılmaktadır. Sürekli güvenliği sağlamak için düzenli aralıklarla test önerilir.

Hemen Ara