Risk Değerlendirmesi

ALBA OSGB


İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır.

Tespit edilmiş olan tehlike veya tehlike kaynaklarının her biri ayrı ayrı dikkate alınarak bu tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin hangi ihtimalde oluşacağı ile bu risklerden kimlerin, nelerin, ne şekilde ve hangi şiddette zarar görebileceği belirlenir. Bu belirleme yapılırken mevcut kontrol tedbirlerinin etkisi de göz önünde bulundurulur.

Bütün risk değerlendirmesi çalışmaları iş güvenliği uzmanı önderliğinde işyerinde oluşturulacak ekip nezaretinde gerçekleştirilir.

01.01.2013 tarihinden itibaren işletmeler tarafından risk değerlendirmesi yaptırılmaması halinde 3.000 TL, aykırılığın devamı halinde ise her ay 4.500 TL idari para cezası uygulanmaktadır. Risk değerlendirmesi hizmetimiz için [email protected] adresinden ALBA OSGB’ye ulaşabilirsiniz

Hemen Ara