Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler

ALBA OSGB


Dayandığı Kanun No/Madde Yönetmelikler/Yürürlükten Kalkış Tarihleri Resmi Gazete Tarihi Resmi Gazete Sayısı
4857/85 Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

08.02.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle 30.12.2012
tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.

16.06.2004 25494
4857/78
Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

25.01.2013 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
26.12.2003 25328
4857/91 Askeri İşyerleriyle Yurt
Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetim ve Teftişi Hakkında Yönetmelik

16.08.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan aynı adlı yönetmelikle
yürürlükten kaldırılmıştır.
01.08.2004 25540
4857/78
Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

20.08.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
27.11.2004 25653
4857/78
Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik

15.06.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
10.06.2004 25488
2872, 4856, 4847, 3146, …
Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik

30.12.2013 Tarihli ve 28867 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
18.08.2010
Değ.31.07.2012
27676
Değ.28370
4857/77
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

15.05.2013 Tarihli ve 28648 Sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
07.04.2004 25426
3146/15, 34
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği

31.10.2012 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
16.11.1991
Değ.31.07.2009
21053
Değ.27305
4857/78
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

16.04.2013 tarih ve 28620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten
kaldırılmıştır.
23.12.2003 25325
4857/78
Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

24.05.2013 tarih ve 28717 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan aynı
adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
11.02.2004 25370
4857/88
Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına
Dair Yönetmelik

16.08.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan aynı adlı yönetmelikle
yürürlükten kaldırılmıştır.
14.07.2004 25522
4857/78
Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik

23.08.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan aynı adlı yönetmelikle
yürürlükten kaldırılmıştır.
15.05.2004 25463
560 KHK/ 4,9,10,11
Gıda Üretim ve Satış Yerleri Hakkında Yönetmelik

28.05.2013 tarih ve 28660 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle yürürlükten
kaldırılmıştır.
10.07.1996 22692
4857/78
Gürültü Yönetmeliği

28.07.2013 tarih ve 28721 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair
Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır.
23.12.2003 25325
4857/78
Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

11.09.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık ve Güvenlik
İşaretleri Yönetmeliği adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
23.12.2003 25325
4857/78
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten
kaldırılmıştır.
11.02.2004 25370
4857/82
İş Güvenliği ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik

15.08.2009/27320 tarih/sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri
ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmeliğin 58 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.
20.01.2004
Değ:26.01.2006
İptal:26.05.2008
25352
Değ:26061
İptal:26887
3146/2,12
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

11.10.2013 tarih ve 28792 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan değişikliklerden önceki hali
29.12.2012
Değ.31.01.2013
28512
Değ.28545
4857/2,81
3146/2,12

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten
kaldırılmıştır.
27.11.2010 27768
4857/2,81
3146/2,12

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten
kaldırılmıştır.
27.11.2010 27768
4857/80-3
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik

18.01.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
07.04.2004 25426
4857/78
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

T.C. Danıştay Onuncu Dairesi 24.05.2004 tarih ve 2004/1942 Esas Nolu karar ile
yönetmeliğin yürütmesi durdurulmuştur.
09.12.2003 25311
4857/78
İşletme Belgesi Hakkında Yönetmelik

10.02.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
04.12.2009 27422
4857/78
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

17.07.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
10.02.2004 25369
4857/2,81
3146/2,12
1219/12

İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

20.07.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
27.11.2010 27768

İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması Hakkında Yönetmelik

04.12.2009 tarih ve 27422 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
İşletme Belgesi Hakkında Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır
17.12.2004 25673
4857/81
İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

15.08.2009 tarih ve 27320 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
16.12.2003 25318
4857/81
3146/2,12

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri İle Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik

27.11.2010 tarih ve 27768 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşyeri Sağlık ve Güvenlik Hizmetleri Yönetmeliği
15.08.2009 27320
4857/79
İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya Kapatılmasına Dair Yönetmelik

30.03.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır.
05.03.2004
Değ.28.10.2010
25393
Değ.27743
4857/73
Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik

24.05.2013 tarih ve 28717 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
09.08.2004 25548
4857/78
Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

06.08.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan aynı adlı yönetmelikle
yürürlükten kaldırılmıştır.
26.12.2003 25328
4857/78
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

12.08.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
26.12.2003 25328
4857/78
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

02.07.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
11.02.2004 25370
4447/Ek-2
Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik

30.04.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
13.01.2009 27109
1475/74
Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik

05.11.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Tozla Mücadele Yönetmeliği” adlı yönetmelikle
yürürlükten kaldırılmıştır.
14.09.1990
Değ.26.02.2000
20635
Değ.23976
4857/78
Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik

30.04.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden
Korunması Hakkında Yönetmelik Madde 12 ile yürürlükten kaldırılmıştır.
26.12.2003 25328
4857/63
Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik

16.07.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
15.04.2004 25434
4857/78
Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

19.09.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
Yönetmeliği adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
22.02.2004 25381
2872/13
443/2

Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği

(Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerinin Kontrolü Yönetmeliği)
26.12.2008 tarihli ve
27092 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tehlikeli Maddelerin Ve Müstahzarların Sınıflandırılması,
Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmek ile yürürlükten kaldırılmıştır.
11.07.1993
Değ:20.04.2001
Değ:06.11.2001
21634
Değ:24379
Değ:24575
4857/78
Titreşim Yönetmeliği

22.08.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
23.12.2003 25325
4857/78
Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği

05.10.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
Yönetmeliği adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
23.12.2003 25325
4857/78
Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

19.09.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
Yönetmeliği adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
21.02.2004 25380
Hemen Ara