Kalite Politikamız

ALBA OSGB


İşverenler; İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünü, vizyonlarının bir parçası olarak kabul ettiklerinde, üretim ve kalite artışını, şirketlerin karlılığını, itibarını ve rekabet gücünü artıracaklardır.

İşverenlerin İSG konusundaki duyarlılığı; çalışanlarını bilgilendirmesi, işyerinde potansiyel tehlikelere karşı gerekli tedbirleri alması ve güvenli bir çalışma ortamı hazırlaması, iş kazalarını asgariye indirecektir.

Ayrıca, bir işyerinde İSG çerçevesinde çalışanların sağlığına değer verilmesi onların motivasyonuna olumlu katkı sağlayacak, üretimde verimliliği artıracaktır.

Tüm bunlara rağmen; hala İSG konusunda duyarsız olan işverenlerin ne kadar çok risklerle karşı karşıya kaldıkları ve ekonomik olarak ne büyük kayıplara uğrayacaklarını anlayamamış olmamaları son derece üzücüdür.

Bunun sebebi ise işverenlerimizin ve çalışanlarımızın İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda yeterli bilgiye sahip olmamalarıdır.

Bizim politikamız ise;

Birlikte çalıştığımız işyerleri ile yaptığımız çalışmalarda uzmanlık dallarımızda güvenilir, kanunlara saygılı ve önce insan felsefesi ile çalışmak,

Sürekli yenileşme anlayışı ile İş Sağlığı ve İş Güvenliği konusundaki uluslararası gelişmeleri yakından takip etmek,

İş verimliliğini ve çalışan motivasyonunu yükseltmektir.

Eski bir deyiş vardır;

Bir mıh, bir nal kaybettirir, Bir nal, bir at kaybettirir, Bir at, bir komutan kaybettirir, Bir komutan, bir savaş  kaybettirir, Bir savaş, bir ülke kaybettirir, Bütün bunlara sebep, sadece bir mıhtır.

Hemen Ara