OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) Nedir?

ALBA OSGB


Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, yasal olarak; “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, en son yasal düzenlemelere göre 1 işçinin dahi çalıştığı sanayiden sayılan ve sayılmayan her türlü iş yerine, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini vermek üzere kurulmuş, mevzuatın gerektirdiği fiziki ve tıbbi donanıma sahip, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin (İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve Diğer Sağlık Personelinin) oluşturduğu özel kuruluşlar” şeklinde tanımlanmaktadır. OSGB’ler danışmanlık firması değil, yasalar ve yönetmeliklerce belirlenmiş sorumlulukları olan firmalardır.

Hemen Ara